Ngày đăng: 16/05/2015 Nhấn để in bài viết

Thay đổi cách thức đánh giá Topik

Thông tin về thay đổi cách thức đánh giá Topik
Các kỳ thi Năng lực tiếng Hàn – TOPIK năm 2015 từ 38 đế 43 sẽ diễn ra đồng loạt tại Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới.
Thời gian thi
구분
교시
영역
한국, Việt Nam일본
시험시간
(
분)
입실시간
시작
종료
TOPIK I
1교시
듣기
읽기
09:20
10:00
11:40
100
TOPIK II
1교시
듣기
쓰기
12:20
13:00
14:50
110
2교시
읽기
15:10
15:20
16:30
70
※ Thời gian thi : là thời gian thực tại nước sở tại
※ Người dự thi có thể đăng ký thi cả 2 trình độ thi  TOPIK I  và TOPIK II
※ TOPIK I chỉ thi 1 bài thi ( đánh giá trình độ Toipk cấp 1, cấp 2)
※ TOPIK II thi 2 bài thi (đánh giá trình độ Toipk cấp 3 đến cấp 6)
Cấu trúc bài thi
* Đối với bài thi TOPIK I 
Bài thi Nghe : 40 phút
Bài thi Đọc : 60 phút
* Đối với bài thi TOPIK II
                        Bài thi Nghe : 60 phút
                        Bài thi Viết : 50 phút
Bài thi Đọc : 70 phút
Điểm và kết quả thi
Cấp 1 , 3, 5 : cần đạt điểm trung bình trên 50% và không dưới 40% ở mỗi bài thành phần.
Cấp 2, 4, 6 : cần đạt điểm trung bình trên 70% và không dưới 40% ở mỗi bài thành phần.
 
ĐỂ CHUẨN BỊ TỐT CHO KỲ THI
Liên hệ 0932 599 799 hỗ trợ luyện thi