LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1

Khóa học hết hạn đăng ký

LỚP TIẾNG HÀN SƠ CẤP  1

- Giáo trình : Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt 1
- (sách giáo khoa + sách bài tập)
- Thời gian học: Tối thứ 3 và tối thứ 5
- Giờ học: 19:00 ~ 21:00
- Nội dung khóa học
Về từ vựng: Học viên có thể hiểu và sử dụng được nhóm từ vựng cơ bản, cần thiết nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Về cấu trúc ngữ pháp và các biểu hiện: Học viên sử dụng đúng các cấu trúc câu đơn 2 thành phần, 3 thành phần, các cấu trúc câu chia theo mục đích nói. Hiểu và sử dụng đúng cấu trúc câu ghép đẳng lập với các dạng thức liên kết căn bản. Học viên nắm được các quy tắc về thời thể, câu phủ định, hoạt dụng bất quy tắc (으, ㅂ, ㄹ)

- Khai giảng: 21/4
- Còn 3 chỗ
- Liên hệ : 0932 599 799


Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2016
Ngày hết hạn đăng ký: 10/03/2016
Ngày bắt đầu học: 14/03/2016
Tổng số: 0 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh E-mail Phone Ngày kích hoạt
Khóa học hết hạn đăng ký
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2016
Ngày hết hạn đăng ký: 10/03/2016
Ngày bắt đầu học: 14/03/2016
Họ và tên (*):
 
Giới tính:
Ngày sinh (*):
   
Nơi sinh (*):
 
Địa chỉ liên hệ (*):
 
E-mail (*):
   
Điện thoại:
 
Nhập mã kiểm tra (*):
   
+ Bước 1: Nhấn Thông tin chung về lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký học để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách học viên để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.

Các lớp học khác:
1. LỚP TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH (dịch 1)