Quy định về học phí

Bài đăng ngày: 09/12/2020

1.    TIỀN HỌC PHÍ

1.1.    Được thông báo theo từng cấp, từng lớp và không bao gồm tiền giáo trình.
1.2    Đóng trực tiếp ở buổi học thứ nhất hoặc thứ 02 nhưng không chậm hơn.
1.3    Sau 01 buổi học đầu tiên, vì bất kỳ lý do nào mà người học không tiếp tục tới học, cần có trách nhiệm đóng học phí cho 01 buổi học đó, tính là phí học thử.

2.    VIỆC BẢO LƯU
2.1.    Việc bảo lưu: Cần có lý do chính đáng và “bảo lưu” là “bảo lưu cơ hội học tập và bảo lưu tiền học phí còn dư”.
2.2.    Sau khi đã bảo lưu, người học phải chủ động xem xét, sắp xếp thời gian của cá nhân, theo dõi thông báo về lớp học phù hợp và chủ động tìm lớp, lựa chọn lớp, khớp thời gian của cá nhân với thời khóa biểu của SKS để quay trở lại học tập.
2.3.    Trường hợp người học Trở lại học tập vào Lớp cùng trình độ và Bắt đầu bằng bài học sau của bài đã dừng ở thời điểm bảo lưu: Không phải trả thêm học phí (cả trong trường hợp lớp học mới áp dụng học phí mới cao hơn).
2.4.    Trường hợp người học Trở lại học tập vào Lớp không cùng trình độ: Học phí đã bảo lưu được tính lại là Học phí ở quy định Hoàn học phí và phải đóng thêm phần học phí còn thiếu theo học phí của lớp mới.
2.5.    Người học chỉ được bảo lưu học phí trong thời gian 01 năm. Vì bất kỳ lý do gì (người học không bố trí được thời gian hoặc SKS không có lớp học phù hợp v.v.), từ ngày thứ 366 tính từ ngày bảo lưu thì chính sách bảo lưu hết hiệu lực, người học quay trở lại học tập có trách nhiệm như học viên mới.

3.    VIỆC HOÀN TIỀN HỌC
Người học được yêu cầu “kết thúc việc học tập và hoàn tiền học phí còn dư”:
3.1.    Ở thời điểm trước buổi học thứ 4 của khóa học.
Từ buổi học thứ 4, không áp dụng việc “hoàn học phí”, chỉ áp dụng việc “bảo lưu học phí”.
3.2.    Ở lớp học có dưới 05 người học
Không áp dụng “hoàn học phí”, chỉ áp dụng “bảo lưu học phí”.
3.3.    Công thức tính học phí hoàn lại:  
= [ (Tiền học phí đã nộp - học phí tiêu hao đến buổi nghỉ ) x 70% ].

Có bất kỳ vấn đề gì cần góp ý, quý học viên và phụ huynh vui lòng liên hệ để SKS kịp thời tư vấn.

Trân trọng.
Quy định này áp dụng chung cho tất cả các lớp học khai giảng sau ngày 10.12.2020.

 
Trân trọng
====================

SMART KOREAN STUDY

🌎  Website: http://www.tienghanquoc.pro.vn
    Fanpage: https://www.facebook.com/hoctienghanthongminh
☎  Hotline: 098 683 3588
📧 Email: smartkoreanstudy@gmail.com
🏫 Tọa lạc: Ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 

Các bài cũ hơn: