THÔNG TIN LỚP CÁ NHÂN

Bài đăng ngày: 13/03/2014

Lớp cá nhân

 

-         Mỗi lớp học hình thành khi có 1-2-3 học viên đăng ký

-         Bố trí thời gian học linh hoạt

-         Đáp ứng tốt yêu cầu thay đổi giờ học của học viên

-         Đăng ký học một lần vào đầu tháng

-         Trong trường hợp thay đổi buổi học báo trước 3h đồng hồ ( báo muộn tính 30% phí buổi học), hủy học không được tính trả lại học phí.

-         Phải nghe giảng đủ ít nhất 70% số giờ học đã đăng ký

-         Chỉ trả lại tối đa 30% học phí

-         Ngoài chương trình học tiếng, có thể bố trí các lớp học theo yêu cầu của người học

 

Các bài cũ hơn: